Vaardigheidsprogram

Home Page of Paarl Boys Primary > Sport > Vaardigheidsprogram

VAARDIGHEIDSPROGRAM

 

Dit was in 2015 die tweede jaar wat die vaardigheidsprogram suksesvol in graad geimplementeer is en ons kan die waarde daarvan sien sodra die seuns in kompeterende omstandighede begin deelneem.  Die graad R-vaardigheidsprogram hardloop oor ‘n periode van vier dae van die week waar die seuns in klein groepe ingedeel word en een keer per week aan elke vaardigheid deelneem.  Tydens die somermaande, fokus die program op swem, tennis, balvaardighede en groot motoriese vaardighede.  In die wintermaande, verskuif die fokus na hokkie, gimnastiek, groot motories en fyn motories.

 

At Paarl Boys’ Primary, the grade 1 and 2 boys participate in a compulsory skills period as part of their school day, 4 days a week.  The skills that are taught relate to the seasonal sports.  In the summer months, the boys participate in swimming, tennis, cricket and athletics and during the winter months, the focus shifts to hockey and rugby.  No contact is made during these skills sessions as the emphasis is on developing the basic ball skills, hand-eye coordination and fitness of the child.  The boys are divided into groups of 10 and we have employed enough coaches to ensure that each group receives adequate individual attention.  Our sporting teams have been reaping the benefits of this skills program since 2007 and our sporting teams continue to go from strength to strength. 

 

Ons is ook baie opgewonde om in 2016 die mini-skaakprogram te inkorporeer met ons huidige vaardigheidsprogram vir alle leerders vanaf graad R – 2.  Dit is wetenskaplik bewys dat leerders wat blootgestel is aan die program beter presteer.  Leerders leer deur spel en geintegreerde leer wat denkvaardighede en probleemoplossings vaardighede verbeter.   

(Visited 597 times, 1 visits today)
Skip to toolbar