Musieklesse

Home Page of Paarl Boys Primary > Culture > Musieklesse
MUSIEK LESSE

 

Klavier  / Blokfluit / Kitaar / Tromme / Klawerbord —– Piano / Recorder / Guitar / Drums / Keyboard

 

MUSIEK GELD

Alle musiekgelde moet binne die eerste week van ‘n kwartaal betaal word.  Musieklesse sal aan die einde van die eerste maand van die kwartaal gestaak word indien u nog nie vir daardie kwartaal betaal het nie. ALLE musiekgelde moet direk by die skool inbetaal word, MET VERWYSING: U SEUN SE NAAM EN (MUSIEK)

 

MUSIC  FEES

All music fees are payable on the first day of each term.  If the music fees have not been paid by the end of the first month of a term, lessons will be discontinued.  ALL music fees must be paid directly to the school. REFERENCE : YOUR SON’S NAME AND (MUSIC)

MUSIEKBOEKE / MUSIC BOOKS

Alle musiekboeke moet self aangekoop word. / You are responsible for buying all your own music books.  (Musieklood – Hoofstraat) / (Musieklood – Main Street)

APPLICATION FORM:

https://www.paarlboysprimary.org.za/wp-content/uploads/2018/11/Music-application-form-2019.pdf

(Visited 785 times, 1 visits today)
Skip to toolbar