Musieklesse

Home Page of Paarl Boys Primary > Culture > Musieklesse

MUSIEK LESSE

 

Klavier  / Blokfluit / Kitaar / Tromme / Klawerbord —– Piano / Recorder / Guitar / Drums / Keyboard

 

MUSIEK GELD

Alle musiekgelde moet binne die eerste week van ‘n kwartaal betaal word.  Musieklesse sal aan die einde van die eerste maand van die kwartaal gestaak word indien u nog nie vir daardie kwartaal betaal het nie. ALLE musiekgelde moet direk by die skool inbetaal word, MET VERWYSING: U SEUN SE NAAM EN (MUSIEK)

 

MUSIC  FEES

All music fees are payable on the first day of each term.  If the music fees have not been paid by the end of the first month of a term, lessons will be discontinued.  ALL music fees must be paid directly to the school. REFERENCE : YOUR SON’S NAME AND (MUSIC)

 

INDIVIDUELE ONDERRIG / INDIVIDUAL LESSONS

R990.00 per kwartaal (½ uur per week) (16 lesse van 15 min. elk per kwartaal)

 

INDIVIDUAL TUITION

R990.00 per term (½ hour per week) (16 lessons of 15 min. per term)

 

GROEP ONDERRIG / GROUP LESSONS (50 MINUTES PER WEEK)

R990.00 per kwartaal per leerling (16 lesse per kwartaal van 25 min.)

 

GROUP  TUITION (50 minutes per week)

R990.00 per term per pupil (16 lessons per term of 25 min)

 

MUSIEK LESSE NA SKOOL (½ uur per week individuele onderrig)

R990.00 per kwartaal (8 lesse per kwartaal)

 

MUSIC AFTER SCHOOL(½ hour per week individual tuition)

R990.00 per term (8 lessons per term)

 

DRUM LESSONS

R990.00 per term per pupil.

 

MUSIEKBOEKE / MUSIC BOOKS

Alle musiekboeke moet self aangekoop word. / You are responsible for buying all your own music books.  (Musieklood – Hoofstraat) / (Musieklood – Main Street)

 

APPLICATION FORM:

music-application-form-2017

(Visited 674 times, 1 visits today)
Skip to toolbar