AKADEMIE

 

Seuns leer deur middel van visuele stimulasie en beweging en floreer in ‘n omgewing waar kompetisie elemente aanwesig is. Daarom word PSS se kurrikulum seunsgerig aangebied en aktueel d.m.v. interaktiewe witborde in elke klas onderrig. We have two classes per grade; one Afrikaans and one English class, accept for grade R and grade 1. They have three classes per grade; one English and two Afrikaans classes.  The boys are taught in their home language. The Grade 7 boys who excel in their additional language are given the advantage to take both languages as home languages.

Die onderrig van die basiese vaardighede, naamlik, Lees, Skryf en Reken dien as primêre uitgangspunt en verskaf aan ons seuns ‘n stewige grondslag vir enige hoërskool. Verskeie van ons seuns haal elke jaar die lys van die top tien presteerders in Hoër Jongenskool. Ons onderrig die seuns in totaliteit en daarom vorm die ontwikkeling van konsepte, vaardighede en ons waardes, soos vervat in die drie pilare van Paarl Primêre Seunskool, die basis van ons onderrig.

Die KABV vorm die basis van onderrig en leer. Verskillende media word egter ingespan om informasie oor te dra. Verslagdoening geskied kwartaalliks. ‘n Leerderondersteuner-opvoeder is beskikbaar om seuns tydens skoolure te onttrek vir konsolidering van basiese wiskunde-, lees- en taalbegrippe.

BPS is striving to unlock the boys’ technological creativity and to develop their skills, so that they are better equipped for their professional future. Each class is equipped with an interactive learning board for a better visual presentation of the learning material. Our and our computer centre consists of 70 computers where we teach the boys how to acquire information, determine what is relevant and present it in a visual format. All projects are done in the computer centre and the fully equipped Technology/ Science centre. Each boy spends one hour per week in the Cami centre on Mathematic and Home Language programmes. The boys take part in Cami Speed Challenges, various Olympiads and competitions throughout the year.

(Visited 2,057 times, 1 visits today)
Skip to toolbar